صندلی آمفی تئاتر مهم ترین وسیله در مبله کردن فضا می باشد که از گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
این وسیله ساخت بشر بوده و استفاده از آن به تدریج سراغازی برای طراحی مبلمان شد.

مبل حامد خدمات پشتیبانی و تعمیرات این نوع صندلی (صندلی آمفی تئاتر) را انجام میدهد.

پشتیبانی این محصول به شرح زیر می باشد :

  • تعویض رویه
  • تعویض فوم
  • تعویض و تعمیر قطعات

 

تعمیر صندلی آمفی تئاتر

تعمیر صندلی آمفی تئاتر

 

 

تعمیر صندلی اداری

تعمیر صندلی

تعمیر صندلی آمفی تاتر

تعمیر صندلی اداری در محل

تعمیر صندلی کامپیوتر

تعمیر صندلی گردان

تعمیر مبل اداری

تعمیر و بازسازی صندلی گردان

تعمیرات صندلی

تعمیرات صندلی اداری

تعمیرات صندلی کامپیوتر

تعمیرات صندلی گردان

تعمیرات مبل استیل

تعویض روکش صندلی اداری

تعویض رویه صندلی آمفی تاتر

تعویض رویه صندلی اداری

تعویض رویه صندلی کنفرانس

تعویض رویه صندلی مدیریتی

تعویض قطعات صندلی