تعمیرات صندلی اداری

  • 0

تعمیرات صندلی اداری

1427317893584497

تعمیرات صندلی اداریمبل حامدتعمیرات صندلی اداریتعمیر انواع مبلمان اداریتعمیر انواع صندلی اداریتعمیر صندلیهای بیمارستانتعویض ابزار مبلمان اداریتعویض ابزار صندلیهای اداریصداگیری درب ها ( آگوستیک )طرف قرارداد با کلیه شرکت ها، ادارات، کارخانجات، بیمارستان هاارگان های دولتی و خصوصی و کلیه مراکز مربوطهتعویض و تعمیر انواع لوازم و ابزار مبل و صندلیتعمیر صندلی اداری


اجرای کلیه تغییرات مربوط به صندلی و مبلمان اداری

آدرس ایمیل:moblehamed@yahoo.com

  حامد فخاری
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳