پایه صندلی جزئی است که دوام آن در دوام صندلی تاثیر مستقیم دارد.

پایه ها انواع مختلفی همچون پروفیلی ۴ گوش ، فلزی گرد، عصایی و … دارند که باز هرکدام به چند نوع دیگر تقسیم می شوند.

پایه دیسک صندلی های اپن

پایه دیسک صندلی های اپن

 

تعمیر صندلی اداری

تعمیر صندلی

تعمیر صندلی آمفی تاتر

تعمیر صندلی اداری در محل

تعمیر صندلی کامپیوتر

تعمیر صندلی گردان

تعمیر مبل اداری

تعمیر و بازسازی صندلی گردان

تعمیرات صندلی

تعمیرات صندلی اداری

تعمیرات صندلی کامپیوتر

تعمیرات صندلی گردان

تعمیرات مبل استیل

تعویض روکش صندلی اداری

تعویض رویه صندلی آمفی تاتر

تعویض رویه صندلی اداری

تعویض رویه صندلی کنفرانس

تعویض رویه صندلی مدیریتی

تعویض قطعات صندلی