د

تعمیرات صندلی اداری ۴۵متری زرند

تعمیرات صندلی اداری مدیریتی ۴۵متری زرند

تعمیرات صندلی اداری شرکتی ۴۵متری زرند

تعمیرات صندلی اداری در محل ۴۵متری زرند

تعمیرات صندلی اداری ک۴۵متری زرندندی ۴۵متری زرند

تعمیرات صندلی مبلمان اداری ۴۵متری زرند

تعمیرات پایه صندلی اداری ۴۵متری زرند

تعمیرات چرخ صندلی اداری ۴۵متری زرند

تعمیرات فوم صندلی اداری ۴۵متری زرند

قیمت تعمیرات صندلی ۴۵متری زرند

هزینه تعویض فوم صندلی به چه عواملی بستگی دارد؟

هزینه تعویض فوم صندلی به عواملی مثل نوع فوم ، صندلی و میزان فوم استفاده شده در صندلی و سایر عوامل بستگی دارد. برای اطلاع دقیق از قیمت ­ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷

تعمیرات صندلی سیار شامل چه خدماتی میباشد؟

خدمات تعمیرات صندلی سیار در محل شامل تعویض انواع قطعات صندلی،تعویض فوم یا ابر صندلی ، تعویض روکش و رویه صندلی میباشد.

هزینه تعمیر صندلی اداری به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر صندلی اداری کاملا به میزان خرابی صندلی و تعداد قطعات معیوب و خرید قطعات صندلی مورد نیاز، وابسته است. برای اطلاع از قیمت ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید : ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷