د

تعمیرات صندلی اداری با هنر

تعمیرات صندلی اداری مدیریتی با هنر

تعمیرات صندلی اداری شرکتی با هنر

تعمیرات صندلی اداری در محل با هنر

تعمیرات صندلی اداری کارمندی با هنر

تعمیرات صندلی مبلمان اداری با هنر

تعمیرات پایه صندلی اداری با هنر

تعمیرات چرخ صندلی اداری با هنر

تعمیرات فوم صندلی اداری با هنر

قیمت تعمیرات صندلی با هنر

هزینه تعویض فوم صندلی به چه عواملی بستگی دارد؟

هزینه تعویض فوم صندلی به عواملی مثل نوع فوم ، صندلی و میزان فوم استفاده شده در صندلی و سایر عوامل بستگی دارد. برای اطلاع دقیق از قیمت ­ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷

تعمیرات صندلی سیار شامل چه خدماتی میباشد؟

خدمات تعمیرات صندلی سیار در محل شامل تعویض انواع قطعات صندلی،تعویض فوم یا ابر صندلی ، تعویض روکش و رویه صندلی میباشد.

هزینه تعمیر صندلی اداری به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر صندلی اداری کاملا به میزان خرابی صندلی و تعداد قطعات معیوب و خرید قطعات صندلی مورد نیاز، وابسته است. برای اطلاع از قیمت ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید : ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷