د

تعمیرات صندلی اداری موحد دانش

تعمیرات صندلی اداری مدیریتی موحد دانش

تعمیرات صندلی اداری شرکتی موحد دانش

تعمیرات صندلی اداری در محل موحد دانش

تعمیرات صندلی اداری کارمندی موحد دانش

تعمیرات صندلی مبلمان اداری موحد دانش

تعمیرات پایه صندلی اداری موحد دانش

تعمیرات چرخ صندلی اداری موحد دانش

تعمیرات فوم صندلی اداری موحد دانش

قیمت تعمیرات صندلی موحد دانش

هزینه تعویض فوم صندلی به چه عواملی بستگی دارد؟

هزینه تعویض فوم صندلی به عواملی مثل نوع فوم ، صندلی و میزان فوم استفاده شده در صندلی و سایر عوامل بستگی دارد. برای اطلاع دقیق از قیمت ­ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷

تعمیرات صندلی سیار شامل چه خدماتی میباشد؟

خدمات تعمیرات صندلی سیار در محل شامل تعویض انواع قطعات صندلی،تعویض فوم یا ابر صندلی ، تعویض روکش و رویه صندلی میباشد.

هزینه تعمیر صندلی اداری به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر صندلی اداری کاملا به میزان خرابی صندلی و تعداد قطعات معیوب و خرید قطعات صندلی مورد نیاز، وابسته است. برای اطلاع از قیمت ها با کارشناسان مبل حامد تماس بگیرید : ۰۲۱۶۶۷۴۱۶۲۳ - ۰۹۳۷۰۶۰۳۴۴۷