صندلی مناسب دیسک کمر

صندلی مناسب دیسک کمر

صندلی مناسب دیسک کمر باید خصوصیاتی داشته باشد که مخصوص بیماران دیسک کمر باشد. حتماً برای شما هم پیش آمده است که مجبور باشید روی یک صندلی نامناسب ساعت‌ها بنشینید. بعد از اینکه مهره‌های کمرتان به صدا درآمد و احساس کردید از شدت خشکی مهره‌ها، وقت آن رسیده است که از روی صندلی تکانی بخورید، […]